Planer om å kjøpe bolig?

Ivan fra Spira Takst AS svarer – Del 1: Hva bør du se etter ved kjøp av bolig?

Har du en plan om å kjøpe bolig? Du er ikke er alene! Det norske boligmarkedet koker som aldri før og finansieringsmulighetene er bedre enn hva de har vært på lenge. Stadig flere boliger i dag selges over takst, og i de mest populære områdene er det nesten budkrig for å sikre seg de beste boligene. Det er ikke nødvendigvis boligens tilstand som avgjør prisen, men minst like mye beliggenheten.

Hva bør du se etter ved kjøp av bolig?

Les all dokumentasjon grundig. Det være seg for boligen og eiendommen. Spør noen som har kompetanse på bygning om du ikke forstår hva du leser. Helst en fagutdannet tømrer, byggmester eller takstmann.

Det finnes en rekke sjekklister for de som skal kjøpe bolig. Spør google, eller https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/kjop-av-bolig/sjekkliste-pa-visning/.

Bruk god tid til å lese og forstå tilstandsrapporten eller boligsalgsrapporten. Selv en verditakst kan gi deg mange små hint om ting som må undersøkes nærmere. Da må de undersøkes nærmere.

– Ivan Bredo Isaksen