Skadetaksering

Taksering av skader på bygninger og eiendom etter vannskade, fuktskade, råte, sopp, innbrudd, hærverk, naturskader med mer.

Skaden beskrives i rapport med bygningsmessig beskrivelse, skadeforløp, årsak, omfang av skade, forbedringer ved oppbygging etter skade og tiltak som må iverksettes.

Alle bygningsdeler har en normal levetid. Sannsynlighet for skade er ofte knyttet til vedlikehold og bruk av bygningsdelen.

Det er viktig for den skadelidte å begrense skaden og sikre verdier når skaden oppdages. Fotodokumentasjon er en stor fordel når tiltak gjennomføres før takstmann er kommet til skadestedet.

Vannskader skyldes i nyere installasjoner kommer ofte av feil utførelse og dårlig planlegging, og inntreffer ofte første år.

Andre vannskader kommer er vanninntrenging i kjeller, fasade, tak, rundt vindu og dører, frosset eller manglende drenering og tilstoppet overvannsystem.

Snøtyngde kan gi nedbøyning og brudd i konstruksjonen.

Isoppbygging kan skade takrenner og nedløp og forårsake vanninntrenging i kjellere.

Isoppbygging kan skade tekking på tak og forårsake vanninntrenging.

Dårlig isolering med varmegjennomgang og punktert diffusjonssperre kan forårsake kondensskader.

Fukt i bygningskroppen/ konstruksjonen danner grobunn for mugg og sopp som forverrer inneklima for astmatikere. Friske mennesker kan utvikle astma ved oppbygging av mugg og sopp.

Endre bruk av deler av bolig som nyinnredet kjeller, nyinnredet rom på loft, flytting av bad, innstallering av downlights er tiltak som kan gi utilsiktede fuktproblematikk i boligen ved små feil i planlegging og utførelse.

Innbrudd medfører ofte ødeleggelser i form av hærverk. Kontakt politi og dokumenter selv med foto og video.

Er boligen brannforsikret dekkes forsikringen også naturskader som flom, ras, storflo, stormflo, skred gjennom naturskadepool.

Ved brannskader er det også ofte store vannskader, sotskader og røykskader med påfølgende stor fare for mugg og soppskader.

Skadeskjønn er vanlig ved større skader. Da velger hver av partene sin skjønnsmann som blir enig om oppgjøret/ erstatningen. Dette har bindende virkning for partene.

Få et pristilbud!

Du kan også ringe (+47) 400 53 198
eller bruke kontaktskjemaet vårt.

Hei! Har du noen spørsmål?

Mitt navn er Ivan Bredo Isaksen. Jeg er daglig leder og takstmann i Spira Takst AS. Trenger du takst eller hjelp fra en takstmann? Ta kontakt!