Ved beregning av teknisk verdi blir det sett etter byggemetode, bygningsdelenes alder / levetid, slitasje/ skader/ vedlikeholdsmangler og bygningens tidsmessighet.

For tomten blir opparbeiding av vei, støttemurer, flaggstang, trapper, beplantning, tomtens beskaffenhet med mer vurdert samt råtomtens verdi.

For leiligheter i sameie, leiligheter i borettslag, andelsleiligheter og tomannsboliger blir tomtebelastning beregnet.