Ofte stilte spørsmål

Verdivurdering er en vurdering av en eiendoms markedsverdi og tekniske tilstand. Den gir en helhetlig forståelse av eiendommens økonomiske betydning.
Les mer om verdivurdering

Verditakst er en grundig vurdering av en eiendoms markedsverdi og tekniske tilstand. Den gir en detaljert analyse for å hjelpe deg med å ta informerte beslutninger om eiendomsinvesteringer.

Les mer om verditakst

Tilstandsanalyse 3424 er en grundig gjennomgang av eiendommens tilstand i henhold til standarden NS 3424. Dette gir deg innsikt i bygningens tekniske tilstand.
Les mer om tilstandsanalyse

Ny tilstandsrapport NS 3600 er en oppdatert rapport som gir en detaljert beskrivelse av bygningens tilstand i samsvar med de nyeste standardene.
Les mer om tilstandsrapport

Forhåndstakst er en verdivurdering utført før salg eller kjøp av en eiendom. Dette gir deg et solid grunnlag for prisforhandlinger.
Les mer om forhåndstakst

Tomtetakst fokuserer på verdien av selve tomten, uavhengig av eventuelle bygninger eller strukturer. Dette er spesielt relevant ved utviklingsprosjekter.
Les mer om tomtetakst

Skadetaksering involverer vurdering av skader på en eiendom for forsikringsformål eller etter uforutsette hendelser som brann eller naturkatastrofer.
Les mer om skadetakst

Reklamasjonstaksering utføres ved feil og mangler som påvises etter et boligkjøp. Dette gir deg dokumentasjon for å håndtere eventuelle reklamasjoner.
Les mer om reklamasjonstakst