Om Spira Takst AS

Spira Takst AS eies og drives av Ivan Bredo Isaksen og leverer takseringstjenester i «fjord, fjell, dal og innland» i Norge, Troms og Midt Troms.

Kjerneområdet for taksering er kommunene Senja, Målselv, Bardu, Sørreisa, Dyrøy og Salangen.

Ivan Bredo har jobbet som takstmann siden 2016 med verdisetting, tilstand, skade, naturskade, reklamasjon, overlevering nybygg, og rådgivning om bygg.

Han er utdannet takstmann fra Nito Takst og er medlem av Norsk Takst. Har har også bakgrunn i byggfag med utdannelse som tømrer og byggmester.

Ivan har lang praksis innen renovering av eldre og nye boliger, nybygg, tilbygg, våtrom og oppgradering av næringseiendommer. Ivan har også utdannelse innen miljøfag og andre realfag.

Tillit, trygghet og troverdighet

Takstmannens rolle er bygget på kjerneverdiene Tillit, Trygghet og Troverdighet. Publikums tillit til takstmannen og hans arbeid er avgjørende. Det påligger takstmannen en forpliktelse til alltid å ha den integritet som skal til for å gjøre en god jobb.

Norsk takst utfører kompetansebasert sertifisering av takstmenn.

Ordningen er under kontinuerlig utvikling og kravene har regelmessig blitt skjerpet. Dette er et viktig element i arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle bransjens faglige kompetanse. Sertifiserte takstmenn i Norsk takst er underlagt regelmessig etterutdanning. Hovedformålet er å sikre at medlemmene opprettholder et kunnskapsnivå som er i tråd med markedets behov.

Som fagperson har takstmannen ingen partsinteresse i takseringsobjektet og alle parter kan stole på takstmannens vurdering.