Om Spira Takst AS

Spira Takst AS drives av Ivan Bredo Isaksen og leverer takseringstjenester i Norge, Troms, Midt Troms – fra fjord og fjell til innland. Kjerneområde for taksering er kommunene Senja, Målselv, Bardu, Sørreisa, Dyrøy og Salangen.

Jeg er godkjent takstmann i Norsk Takst, medlem av Norges Takseringsforbund og utdannet hos NITO Takst. Jeg har utdannelse som tømrer, byggmester, og takstingeniør. Jeg har gått gradene fra hjelpearbeider- fagarbeider – byggmester til takstingeniør, og er i stadig faglig utvikling.

Jeg har lang erfaring innen renovering av eldre og nye boliger, nybygg, tilbygg, våtrom og oppgradering av næringseiendommer.

Tillit, trygghet og troverdighet
Takstmannens rolle er bygget på kjerneverdiene Tillit, Trygghet og Troverdighet. Publikums tillit til takstmannen og hans arbeid er avgjørende. Det påligger takstmannen en forpliktelse til alltid å ha den integritet som skal til for å gjøre en god jobb.

Norsk takst utfører kompetansebasert sertifisering av takstmenn. Ordningen er under kontinuerlig utvikling og kravene har regelmessig blitt skjerpet. Dette er et viktig element i arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle bransjens faglige kompetanse. Sertifiserte takstmenn i Norsk takst er underlagt regelmessig etterutdanning. Hovedformålet er å sikre at medlemmene opprettholder et kunnskapsnivå som er i tråd med markedets behov.

Som fagperson har takstmannen ingen partsinteresse i takseringsobjektet og alle parter kan stole på takstmannens vurdering.