Spira Takst AS

Takstmann i Troms,
fra fjord og fjell til innland.
Ring oss i dag på 400 53 198.

Se våre tjenesterPriskalkulator

Få et pristilbud!

Du kan også ringe (+47) 400 53 198
eller bruke kontaktskjemaet vårt.

Verditakst

Verditakst er en vurdering av boligens markedsverdi og tekniske verdi.

Størrelse, standard, beliggenhet og generelt vedlikehold vurderes under befaring.

Verdivurdering

Verdivurdering brukes ved refinansiering og gir en forenklet beskrivelse av standard og beliggenhet med en analyse av markedsverdi

Reklamasjonstakst

Taksering i forbindelse ved reklamasjon ved eierskifte, overtakelse, skjulte feil og mangler, og håndverkertjenester.

Avvik fra avtalt produkt, skjulte feil, mangelfull utførelse mm beskrives i rapport ut fra gitt referansenivå med kostnadsbeskrivelse for å rette på feil og mangler.

Mangelforholdet er et sentralt begrep og måles ut fra byggeforskrifter på søknadstidspunkt/ utførelse tidspunkt, prosjektering, kontrakt og avtale, synlige forhold, opplysninger gitt i salgsdokumentasjon og den allminnelige forventningen man kan legge til grunn ved boligkjøpet.

Juridiske forhold vurderes ikke.

Tilstandsrapport med verditakst

Rapporten gir en grundig oversikt over boligens tilstand med feil, mangler, vedlikehold og vedlikeholdsbehov.

Rapporten beskriver forhold som er viktig å opplyse i forbindelse med salg av eiendommen for å gi deg en tryggere bolighandel. Markedsverdi og arealmåling inngår i rapporten.

Ny tilstandsrapport NS 3600 (Boligsalgsrapport)

En boligsalgsrapport er en utvidet tilstandsrapport som gir trygghet for både selger og kjøper. Forhold som ofte fører til konflikt i en bolighandel, kan bli belyst i en boligsalgsrapport.

Skadetakst

Taksering av skader på bygninger og eiendom etter vannskade, fuktskade, råte, sopp, innbrudd, hærverk, naturskader med mer.

Skaden beskrives i rapport med bygningsmessig beskrivelse, skadeforløp, årsak, omfang av skade, forbedringer ved oppbygging etter skade og tiltak som må iverksettes.

Alle bygningsdeler har en normal levetid. Sannsynlighet for skade er ofte knyttet til vedlikehold og bruk av bygningsdelen.

Det er viktig for den skadelidte å begrense skaden og sikre verdier når skaden oppdages. Fotodokumentasjon er en stor fordel når tiltak gjennomføres før takstmann er kommet til skadestedet.

Hei! Har du noen spørsmål?

Mitt navn er Ivan Bredo Isaksen. Jeg er daglig leder og takstmann i Spira Takst AS. Trenger du takst eller hjelp fra en takstmann? Ta kontakt!