Spira Takst AS

Takstmann i Troms,
fra fjord og fjell til innland.
Ring oss i dag på 400 53 198.

Se våre tjenesterPriskalkulator

Få et pristilbud!

Du kan også ringe (+47) 400 53 198
eller bruke kontaktskjemaet vårt.

Verditakst

Verditakst gir en helhetlig vurdering av en eiendoms markedsverdi og tekniske tilstand. Under befaring vurderer vi størrelse, standard, beliggenhet og vedlikehold. Dette gir deg verdifull innsikt i eiendommens økonomiske betydning.

Spira Takst AS er her for å hjelpe deg med å forstå og maksimere verdien av din eiendom. Kontakt oss for profesjonell taksering og rådgivning.

Verdivurdering

Verdivurdering er nyttig ved refinansiering og gir en enkel oversikt over standard, beliggenhet og en analyse av markedsverdi.

Spira Takst AS står klar til å bistå med profesjonelle vurderinger for dine økonomiske behov. Kontakt oss for ekspertise og service du kan stole på.

Reklamasjonstakst

Taksering i forbindelse ved reklamasjon ved eierskifte, overtakelse, skjulte feil og mangler, og håndverkertjenester.

Avvik fra avtalt produkt, skjulte feil, mangelfull utførelse mm beskrives i rapport ut fra gitt referansenivå med kostnadsbeskrivelse for å rette på feil og mangler.

Mangelforholdet er et sentralt begrep og måles ut fra byggeforskrifter på søknadstidspunkt/ utførelse tidspunkt, prosjektering, kontrakt og avtale, synlige forhold, opplysninger gitt i salgsdokumentasjon og den allminnelige forventningen man kan legge til grunn ved boligkjøpet.

Juridiske forhold vurderes ikke.

Tilstandsrapport med verditakst

Rapporten gir en grundig oversikt over boligens tilstand med feil, mangler, vedlikehold og vedlikeholdsbehov.

Rapporten beskriver forhold som er viktig å opplyse i forbindelse med salg av eiendommen for å gi deg en tryggere bolighandel. Markedsverdi og arealmåling inngår i rapporten.

Ny tilstandsrapport NS 3600 (Boligsalgsrapport)

En boligsalgsrapport er en utvidet tilstandsrapport som gir trygghet for både selger og kjøper. Forhold som ofte fører til konflikt i en bolighandel, kan bli belyst i en boligsalgsrapport.

Skadetakst

Taksering av skader på bygninger og eiendom etter vannskade, fuktskade, råte, sopp, innbrudd, hærverk, naturskader med mer.

Skaden beskrives i rapport med bygningsmessig beskrivelse, skadeforløp, årsak, omfang av skade, forbedringer ved oppbygging etter skade og tiltak som må iverksettes.

Alle bygningsdeler har en normal levetid. Sannsynlighet for skade er ofte knyttet til vedlikehold og bruk av bygningsdelen.

Det er viktig for den skadelidte å begrense skaden og sikre verdier når skaden oppdages. Fotodokumentasjon er en stor fordel når tiltak gjennomføres før takstmann er kommet til skadestedet.

Ofte stilte spørsmål

Verdivurdering er en vurdering av en eiendoms markedsverdi og tekniske tilstand. Den gir en helhetlig forståelse av eiendommens økonomiske betydning.
Les mer om verdivurdering

Verditakst er en grundig vurdering av en eiendoms markedsverdi og tekniske tilstand. Den gir en detaljert analyse for å hjelpe deg med å ta informerte beslutninger om eiendomsinvesteringer.
Les mer om verditakst

Tilstandsanalyse 3424 er en grundig gjennomgang av eiendommens tilstand i henhold til standarden NS 3424. Dette gir deg innsikt i bygningens tekniske tilstand.
Les mer om tilstandsanalyse

Ny tilstandsrapport NS 3600 er en oppdatert rapport som gir en detaljert beskrivelse av bygningens tilstand i samsvar med de nyeste standardene.
Les mer om tilstandsrapport

Forhåndstakst er en verdivurdering utført før salg eller kjøp av en eiendom. Dette gir deg et solid grunnlag for prisforhandlinger.
Les mer om forhåndstakst

Tomtetakst fokuserer på verdien av selve tomten, uavhengig av eventuelle bygninger eller strukturer. Dette er spesielt relevant ved utviklingsprosjekter.
Les mer om tomtetakst

Skadetaksering involverer vurdering av skader på en eiendom for forsikringsformål eller etter uforutsette hendelser som brann eller naturkatastrofer.
Les mer om skadetakst

Reklamasjonstaksering utføres ved feil og mangler som påvises etter et boligkjøp. Dette gir deg dokumentasjon for å håndtere eventuelle reklamasjoner.
Les mer om reklamasjonstakst

Hei! Har du noen spørsmål?

Mitt navn er Ivan Bredo Isaksen, og jeg er daglig leder i Spira Takst AS. Med mange års erfaring i bransjen har jeg opparbeidet meg en bred kompetanse innen taksering, og jeg er her for å hjelpe deg med alle dine takstbehov.

Trenger du en takst eller hjelp fra en erfaren takstmann? Ta kontakt!