Takstmann, mer enn bare eiendomsvurderinger - Spira Takst AS

Takstmann, mer enn bare eiendomsvurderinger?

De fleste av oss forbinder nok ordet takstmann med en som trer inn og gjør vurderinger i forhold til en eiendoms verdi i forbindelse med kjøp og salg av bolig, men en takstmann kan være så utrolig mye mer enn det.

Bil, båt og campingvogn

En takstmann blir også brukt, som navnet tilsier, i forbindelse med andre verdivurderinger også, og det er nesten ingen grenser for hva det kan dreie seg om. Eksempelvis kan en takstmann ha forskjellige spesialområder utover det å taksere eiendom, det kan være kjøretøy, båter, campingvogner, ja tilnærmet hva som helst.

Ikke samme bakgrunn

Selv om alle disse har navnet til felles, har de ikke nødvendigvis den samme bakgrunnen for å utføre de oppgavene de blir stilt ovenfor. En som takserer biler vil gjerne ha en bilteknisk fortid som bilmekaniker, mens en som takserer båter har skipsteknisk bakgrunn.

Kravene til utdannelse er naturlig nok heller ikke den samme, men skal man vurdere og lage tilstandsrapporter ved kjøp og salg av eiendom forutsettes det i de aller fleste tilfeller en formell kompetanse som kan dokumenteres. Et typisk eksempel på slik dokumentasjon kan være at vedkommende er medlem i en bransjeorganisasjon.

Spesialiserte takstpersoner

Derfor skal man være litt oppmerksom på takstpersoner som opererer innen flere felter, da svært få kan spesialisere seg innen mer enn et fagområde.

At en person er selverklært takstperson betyr ikke annet enn at vedkommende har en viss erfaring uten at det nødvendigvis er et kvalitetsstempel i seg selv.

Selvstendig eller bedrift?

De aller fleste takstpersoner arbeider enten selvstendig eller er tilknyttet en bedrift som bruker kunnskapene deres til helt spesifikke oppgaver. En eiendomsmegler vil gjerne ha en takstperson tilknyttet i forbinde med det de driver med, nemlig kjøp og salg av bolig, og har et behov for fortløpende takseringer av de forskjellige objektene de skal håndtere.

Et forsikringsselskap vil derimot ha helt andre preferanser og ønsker en takstperson med spesiale innen vurderinger av hva en skade vil koste å reparere, eventuelt om det er mer lønnsomt å kondemnere objektet og heller erstatte dette med et nytt. Skulle dette gjelde eiendom kan det være i forbindelse med ting som brann og sotskade, vannskader eller naturkatastrofer som for eksempel jordskred eller setningsskader på grunn av forhold i grunnen objektet står plassert på.

Takst på landbrukseiendom

Noen takstpersoner har spesialisert seg på landbrukstakst og kan beregne takst og gi en verdivurdering ut odelsloven, konsesjon og antatt forventet avling de kommende årene, eller om det kan lønne seg å skifte til dyrehold.

Mange bruker også takstpersoner i forbindelser med påbygg og oppgraderinger av allerede eksisterende eiendom. Ofte i forbindelse med ny forsikringsverdi eller ved skifte av forsikringsselskap. Da vil en ny og korrekt takst kunne gjenspeile hvilket beløp man skal sette på polisen.

Flest innen eiendom

Selv om det nok ikke finnes noen direkte oversikt er det nærliggende å anta at de aller fleste takstpersoner arbeider relatert til kjøp og salg av eiendom, da dette nok er det mest utbredte fagområdet for disse.

Spesielt de siste årene har det vært en stor vekst i verdi i eiendomsmarkedet, så behovet for erfarne takstpersoner er stadig økende, samtidig som de som utretter et godt stykke arbeid får mer å gjøre og blir mer og mer erfarne.

Ulempen kan imidlertid være at de mest erfarne takstpersonene også er de mest ettertraktede. Vurderer man å selge eller kjøpe en eiendom, kan det lønne seg å involvere en takstperson i prosjektet så tidlig som mulig.