Markedsverdi settes ut fra en eller flere relevante metoder og vil være forventet salgspris i det aktuelle boligmarkedet.

De aktuelle markedsanalysene i det Norske markedet er sammenlignbare salg, kapitaliseringsmetoden, kostnadsmetoden og markedssimulering. Metode vil avhenge av takstobjektet og beliggenhet.