Reklamasjonstaksering

Taksering i forbindelse ved reklamasjon ved eierskifte, overtakelse, skjulte feil og mangler, og håndverkertjenester.

Juridiske forhold vurderes ikke.

Avvik fra avtalt produkt, skjulte feil, mangelfull utførelse mm beskrives i rapport ut fra gitt referansenivå med kostnadsbeskrivelse for å rette på feil og mangler.

Mangelforholdet er et sentralt begrep og måles ut fra byggeforskrifter på søknadstidspunkt/ utførelse tidspunkt, prosjektering, kontrakt og avtale, synlige forhold, opplysninger gitt i salgsdokumentasjon og den allminnelige forventningen man kan legge til grunn ved boligkjøpet.

Sentralt er om mangelen kunne påvirket bolighandelen.

Denne typen taksering er ofte belastende og følsom for kjøper og selger. Da er det greit å forholde seg til en uavhengig takstmann for å vurdere saken og lage en rapport for bruk mot motparten i forhandlinger eller i retten. Rapporten beskriver mangelsforholdet og kostnad ved retting av mangelen.

Ofte er eierskifteforsikring og boligkjøpforsikring tegnet av begge parter. Det skal sikre en trygg bolighandel. Men ikke alltid. Noen ganger blir forsikrede avvist av eget selskap og trenger bistand både fra egen advokat og takstmann.

Avhendingsloven har et begrep; selt som den er, og som selger eller kjøper er det ofte greit å kjenne til dette.

Avhendingsloven sier i § 3-9.Eigedom selt «som han er» e.l.

Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.

  • 3-7. Manglande opplysning om eigedomen

Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtala at opplysning ikkje vart gitt.

  • 3-8. Uriktig opplysning om eigedomen

(1) Eigedomen har mangel dersom omstende ved eigedomen ikkje svarer til opplysning som seljaren har gitt kjøparen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje svarer til opplysning som er gitt i annonse, i salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegner av seljaren.

(2) Fyrste ledd gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at opplysningane har verka inn på avtala, og opplysningane ikkje i tide er retta på ein tydeleg måte.

Få et pristilbud!

Du kan også ringe (+47) 400 53 198
eller bruke kontaktskjemaet vårt.

Hei! Har du noen spørsmål?

Mitt navn er Ivan Bredo Isaksen. Jeg er daglig leder og takstmann i Spira Takst AS. Trenger du takst eller hjelp fra en takstmann? Ta kontakt!