Hva er en verditakst?

Verditakst når du skal:

  • selge bolig.
  • låne til bolig eller refinansiere lån på bolig.
  • verditakst ved skilsmisse, arveoppgjør og forskudd på arv.

Verditakst gir en beskrivelse av bolig og eiendom.
Verditakst er en vurdering av boligens markedsverdi og tekniske verdi. 

Verditakst gir en beskrivelse av tomten, boligen og andre bygninger på eiendommen.

Særlige forhold og åpenbare feil og mangler kommenteres. Risiko-konstruksjoner kommenteres.

Verditakst kan benyttes ved omsetning av:

  • bolig
  • eiendom
  • tomter
  • festetomter
  • leiligheter i sameie/borettslag
  • næringseiendommer
  • spesielle objekter som kirker, skoler, sykehjem, brakkerigger, kystfort m.m.

Verditakst brukes til å refinansiere lån, salg, eiendomsomsetning, renteforhandlinger, skifte/arveoppgjør, forskudd på arv, skilsmisse, og kan brukes som grunnlag for likningsverdi av eiendommen.

I taksten blir beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, servitutter, ukurans, festeforhold, fellesgjeld, reguleringsplaner og andre forhold vurdert.

Boligmarkedet er over tid i endring. Det gjør at bankene sjelden aksepterer verditakster eldre enn 6 måneder. Oppgradering av verditakst kan gjøres når den er mindre enn ett år for halv pris. Befaring er nødvendig da også.

Generell prisstigning i eiendomsmarkedet vil påvirke verdien på eiendommen. Dette kan medføre lavere lånerenter ved reforhandlinger og besparelser.

Få et gratis pristilbud!

Du kan også ringe (+47) 400 53 198
eller bruke kontaktskjemaet vårt.