Hva er en verditakst?

Verditakst som rapportform er nå i en LIMBO etter Den 1. januar 2022 fordi da trer både endringer i avhendingsloven (lov av 3. juli 1992) og ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) i kraft.

Verditakst kan fortsatt brukes for å

 • låne til bolig om din bank godkjenner det eller refinansiere lån på bolig
 • skilsmisse, arveoppgjør og forskudd på arv
 • avhending av eiendom og bygninger mellom profesjonelle parter
 • ved tvangssalg

Verditakst gir en beskrivelse av bolig og eiendom.
Verditakst er en vurdering av boligens markedsverdi og tekniske verdi.

Verditakst gir en beskrivelse av tomten, boligen og andre bygninger på eiendommen.

Særlige forhold og åpenbare feil og mangler kommenteres. Risiko-konstruksjoner kommenteres.

Verditakst kan benyttes ved omsetning av:

 • bolig
 • eiendom
 • tomter
 • festetomter
 • leiligheter i sameie/borettslag
 • næringseiendommer
 • spesielle objekter som kirker, forsamlingslokaler, skoler, sykehjem, brakkerigger, kystfort m.m.

Verditakst brukes til å refinansiere lån, salg, eiendomsomsetning, renteforhandlinger, skifte/arveoppgjør, forskudd på arv, skilsmisse, tvangssalg og kan brukes som grunnlag for likningsverdi av eiendommen.

I taksten blir beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, servitutter, ukurans, festeforhold, fellesgjeld, reguleringsplaner og andre forhold vurdert.

Boligmarkedet er over tid i endring. Det gjør at bankene sjelden aksepterer verditakster eldre enn 6 måneder. Oppgradering av verditakst kan gjøres når den er mindre enn ett år. Pris for dette avtales. Befaring er nødvendig da også.

Generell prisendringer i eiendomsmarkedet vil kunne påvirke verdien på eiendommen på noen måneder i enkelte områder og være stabil over år andre steder.

Få et pristilbud!

Du kan også ringe (+47) 400 53 198
eller bruke kontaktskjemaet vårt.

Hei! Har du noen spørsmål?

Mitt navn er Ivan Bredo Isaksen, og jeg er daglig leder i Spira Takst AS. Med mange års erfaring i bransjen har jeg opparbeidet meg en bred kompetanse innen taksering, og jeg er her for å hjelpe deg med alle dine takstbehov.

Trenger du en takst eller hjelp fra en erfaren takstmann? Ta kontakt!