Ivan fra Spira Takst AS svarer – Del 2: Hvordan kan du unngå bonanza i eiendomsmarkedet?

De som har erfaring når det gjelder såkalt bonanza i eiendomsmarkedet, vet at folk går mann av huse for å sikre seg selv de skrøpeligste restaureringsobjektene. Iblant hender det også at folk ender opp med disse ufrivillig. De kjøper med andre ord den berømte katten i sekken, og ender opp med prosjekter de enten ikke har råd til å fullføre, eller som strekker seg langt ut over det de hadde sett for seg rent tidsmessig.

Hvordan kan du unngå bonanza i eiendomsmarkedet?

Bonanza i boligmarkedet er det meglerne som må svare for. En takstmann setter verdi ut fra statistikk og lokal kunnskap om markedet, næringsliv/ arbeidsmarked, tilvekst av nye boliger med mer.

Verdien takstmannen setter på boligen skal reflektere det flere enn en villig kjøper i et fritt åpent marked er villig til å betale. Denne verdien skal være nøktern og objektivt vurdert. En takstmann kan ikke hipe opp beskrivelsene sine for å skape en effekt eller forventning på leserne.

– Ivan Bredo Isaksen