Tomtetakst

Når du skal:

  • selge tomt
  • fradele tomt
  • selge til utbygger
  • kjøpe eiendom
  • trenger pant for lån
  • ved arv, forskudd på arv eller skilsmisse

Verdi på råtomt eller opparbeidet tomt vil avhenge av arealplaner, reguleringsmessige forhold, utnyttelsesgrad, beliggenhet og tomtens beskaffenhet.

Verdien kan være svært forskjellig om tomten brukes til enebolig, leiligheter, fritidshus eller næringseiendommer.

Verdien av en næringstomt og boligtomter henger nøye sammen med beliggenhet, arealplan, reguleringsplan og utnyttelsesgrad. Avstander fra sentrum, offentlig kommunikasjon, skole og barnehage betyr mye. Spesielle tomter kan være attraktive for noen få. God beskrivelse av tomten og markedssimulering gir riktig pris og forhåpentlig salg.

Verdien av tomt til fritidsboliger har vært stigende med økt kjøpekraft. For disse tomtene vil beliggenhet og tilgjengelighet ha mye å si. Noen vil ha lett adkomst og noen vil gå på ski og være alene.

En god markedssimulering gir riktig pris og dermed salg.

Festetomter

En verditakst for festetomter gjøres med bakgrunn i tomtefesteutvalgets retningslinjer for å finne innløsningssummer for festetomter og regulering av festeavgiften.

Festetomter har begrensinger som reguleres gjennom tomtefesteloven. En verditakst for festetomter gjøres med bakgrunn i tomtefesteutvalgets retningslinjer for å finne innløsningssummer for festetomter og regulering av festeavgiften.

Få et pristilbud!

Du kan også ringe (+47) 400 53 198
eller bruke kontaktskjemaet vårt.

Hei! Har du noen spørsmål?

Mitt navn er Ivan Bredo Isaksen, og jeg er daglig leder i Spira Takst AS. Med mange års erfaring i bransjen har jeg opparbeidet meg en bred kompetanse innen taksering, og jeg er her for å hjelpe deg med alle dine takstbehov.

Trenger du en takst eller hjelp fra en erfaren takstmann? Ta kontakt!