Forhåndstakst

Når du skal:

  • bygge bolig
  • bygge tilbygg
  • gjøre større renoveringer
  • for å vurdere om tiltak er lønnsomme/kostnadssparende

Vurdering av kostnadsrammene og markedsverdi av prosjektet ditt når det ikke er påbegynt eller fullstendig.

Forhåndstakst kan konverteres til verditakst når prosjektet er ferdig og byggelån skal omgjøres til boliglån.

En forhåndstakst antyder fremtidig verdi på tiltaket.

For å gjennomføre en forhåndstakst må alle planer fremlegges.

I spesielle tilfeller kan takstmannen anbefale tiltak for å øke verdien.

Noen boliger må renoveres i flere etapper, og er svært dårlig. Da er det viktig å utbedre boligen i riktig rekkefølge slik at verdien på boligen øker med tilført arbeid og materialer.

Få et gratis pristilbud!

Du kan også ringe (+47) 400 53 198
eller bruke kontaktskjemaet vårt.