Byggelånskontroll

Byggelånskontroll utføres på vegne av finansinstitusjoner og byggherrer.

Bank/långiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes byggelån i byggetiden. Utbetalinger skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen.

Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/långiver.

Vanligvis vil det være tilstrekkelig med 3-4 byggeplassbesøk i løpet av byggeperioden.  Disse besøk legger vi opp etter fakturering til utførende entreprenører.

Ofte ordner banken din med byggelånskontroll.  Ettersom det er du som betaler dette har du anledning til å velge hvem som skal utføre denne jobben på din byggeplass. Vi gjør spesielt oppmerksom på at byggelånskontroll vi utfører kun rapporterer fremdrift.

Få et pristilbud!

Du kan også ringe (+47) 400 53 198
eller bruke kontaktskjemaet vårt.

Hei! Har du noen spørsmål?

Mitt navn er Ivan Bredo Isaksen, og jeg er daglig leder i Spira Takst AS. Med mange års erfaring i bransjen har jeg opparbeidet meg en bred kompetanse innen taksering, og jeg er her for å hjelpe deg med alle dine takstbehov.

Trenger du en takst eller hjelp fra en erfaren takstmann? Ta kontakt!