Ivan fra Spira Takst AS svarer – Del 5: Hva er en tilstandsrapport, og hva skal den informere om?

Nå til dags forventer kjøpere å se en tilstandsrapport, noe de aller fleste boliger som legges ut for salg har. Takstmann Ivan vil her informere om alt du behøver å vite om en tilstandsrapport ved boligsalg.

Hva er en tilstandsrapport, og hva skal den informere om?

En tilstandsrapport er en utvidet takst hvor det gjøres mer grundig undersøkelser med fuktsøk og fuktmålinger enn i en verditakst. Grovt sett så beskrives bygningsdeler og installasjoner, og deretter settes det tilstandsgrad.

Tilstandsgradene:

  • Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer.
  • Tilstandsgrad 1: Svake symptomer.
  • Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer.
  • Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt).

For tilstandsgrad 2 og 3 beskrives også nødvendige tiltak og konsekvenser av tilstanden. Det kan være noe ulik praksis om hvor grensene går for de ulike tilstandsgrader.

Det viktige for kjøper er å ta hensyn til de ulike tilstandsgrader, og være bevist hva konsekvenser og tiltak vil innebære. På kort og langs sikt for fremtidig vedlikehold og oppgraderinger.

Tilstandsrapporten skal opplyse kjøper og selger slik at partene kan gjennomføre en tryggere bolighandel. Tilstandsrapporten inneholder også en verdidel. Teknisk verdi og markedsverdi.

– Ivan Bredo Isaksen