Ivan fra Spira Takst AS svarer - Del 7: Hvordan være sikker på at du kontakter en seriøs aktør?

Ivan fra Spira Takst AS svarer – Del 6: Hvordan være sikker på at du kontakter en seriøs aktør?

De aller fleste som driver innen takstbransjen i dag er medlem av bransjeorganisasjonene, som da tilsier at de har både kompetansen og kunnskapen som kreves for at det arbeidet de utfører blir så korrekt som mulig. Men hvordan kan man være sikker på at aktøren er seriøs?

Hvordan være sikker på at du kontakter en seriøs aktør?

Akkurat nå er det store endringer på gang i takstbransjen på grunn av endring i forskrift til avhendigsloven og avhendingsloven. Den 01.01.2022 trer både endringer i avhendingsloven (lov av 3. juli 1992) og ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) i kraft.

Avhendingsloven regulerer frivillig kjøp og salg av fast eiendom. Unntak er for nye boliger under oppføring hvor bustadoppføringsloven gjelder fortsatt.

Forskriften sier blant annet hva som er minstekravet for en tilstandsrapport. For at selger skal kunne vise til opplysningene i tilstandsrapporten må rapporten oppfylle minstekravene i forskriften.

Kravene til tilstandsrapporten gjelder for salg som inngås fra 01.01.2022, det vil si at for alle salg der selger aksepterer kjøpers bud etter årsskiftet må de nye kravene til innhold i tilstandsrapporten være oppfylt for at selger skal kunne bruke rapporten.

Dersom man tror at en bolig først vil bli solgt etter 01. januar, bør selger få en tilstandsrapport som er lagte etter programvaren i IVIT, som ivaretar forskriftens krav.

IVIT blir nå implementert i hele takstbransjen slik at flest mulig medlemmer av Norsk Takst kan levere rapporter etter de nye forskriftene.

Spira Takst oppdaterer seg fortløpende og er klar rundt slutten av oktober 2021.

Det er viktig at takstmannen som skal utføre rapport på boligen er bygningskyndig og forsikret. Disse finner dere her: https://www.norsktakst.no/

– Ivan Bredo Isaksen