Tag Archive for: Profesjonell aktør bolig

Ivan fra Spira Takst AS svarer – Del 7: Hvordan kan man vite at takstperson forholder seg til det kommende lovverket om avhending?