Rådgivning

Spira Takst AS kan hjelpe deg gjennom prosjektet du ønsker å gjennomføre, fra planleggingsfasen, kontraktarbeid, oppfølging og koordinering av entreprenører til ferdigbefaring og overlevering.

Har du planer om å lage et nybygg, tilbygg eller påbygg så kan jeg være din høyre hånd gjennom hele prosjektet. Ta kontakt for mer informasjon.

Ved overtakelse går ansvaret for objektet over fra entreprenør til byggherre, og det er derfor viktig at alle feil og mangler som det er mulig å oppdage blir lokalisert og notert i befaringsprotokollen. Da kan feil og mangler bli utbedret av entreprenøren innen angitt frist. Videre vil overtakelse være grunnlag for sluttfaktura.

Jeg bistår deg under ferdigbefaring ved å passe på at det som er mulig å oppdage av feil og mangler blir oppdaget.

Få et pristilbud!

Du kan også ringe (+47) 400 53 198
eller bruke kontaktskjemaet vårt.

Hei! Har du noen spørsmål?

Mitt navn er Ivan Bredo Isaksen, og jeg er daglig leder i Spira Takst AS. Med mange års erfaring i bransjen har jeg opparbeidet meg en bred kompetanse innen taksering, og jeg er her for å hjelpe deg med alle dine takstbehov.

Trenger du en takst eller hjelp fra en erfaren takstmann? Ta kontakt!