Ivan fra Spira Takst AS svarer – Del 3: Hvordan kan du forsikre deg om at salgsrapporten er komplett? Og at det som er oppført som høy standard faktisk er det?

Har du opplevd at salgsrapporten ikke alltid er komplett, eller det er utelatt ting takstmannen selv ikke mener å ha kompetanse i? Dette har vært ting som det elektriske, anlegget, røropplegg eller konstruksjoner i taket. Dette bør stå oppført som en anmerking i rapporten. Det at alt er oppført som av høy standard er ikke ensbetydende med at alt faktisk er det. Det kan være vanskelig å vurdere den tekniske tilstanden på for eksempel et skjult elektrisk anlegg. Hvis man av en eller annen grunn overser fatale feil, føres dette som god stand i rapporten?

Hvordan kan du være sikker på at salgrapporten er komplett?

Høy standard er et begrep som brukes om kostnader for produkter, bygningsdeler, innredninger og utforming av bygget. Et begrep skapt av markedet som flyter over i normal standard for et område eller for en type bygg eller bygningsdel. Høy standard er et lite egnet begrep når det ikke har klare definisjoner. Derfor blir det svært sjeldent brukt av en takstmann.

Takstmannen setter teknisk verdi som skal gjenspeile de faktiske kostnader med oppføring av tilsvarende bolig etter dagens gjeldende forskrifter med fratrekk for elde, utidsmessigheter og forskriftsendringer. Dette gjøres etter i dataverktøy utviklet for takstmenn eller mer sjeldent i bransjen etter tabeller med oppsamlet data.

Salgsrapport kan misforstås. En megler lager prospekt som skal inneholde alle tilgjengelige opplysninger om en bolig og eiendommen. En takstmann lager tilstandsrapport, boligsalgsrapport eller verditakst for kunde som vil selge.

Tilstandsrapport og boligsalgsrapport er spesielt utviklet for å OPPLYSE kjøper hva han/ hun kjøper. Den ene mer grundig enn den andre.

Innholdet i rapporten, de opplysninger som fremkommer er basert på takstmannens undersøkelser av boligen. Innholdet er også et resultat av dialog med kunde og opplysninger kunde gir.

Garanti for at noe er utelatt, glemt eller ikke mulig å se på undersøkelsestidspunktet er det ingen som kan gi. Derfor er det ofte lurt å tegne boligkjøpforsikring. For å få hjelp når det uventede skjer.

Sjekk alltid at takstmannen som har skrevet under rapporten er organisert i Norsk Takst og dermed utdannet, og forsikret mot feil han gjøre.

– Ivan Bredo Isaksen