Hva er en takstmann?

Det er vel de færreste av oss som klarer å gå gjennom livet uten å på en eller annen måte komme i befatning med en takstmann. En takstmann er, som ordet tilsier, en person som vurderer og setter en verdiansettelse på noe. Fortrinnsvis da eiendom, bygning, del av bygning og løsøre.

For eksempel kan det være skadet bygning og hageanlegg i forbindelse med forsikringsoppgjør, eller verdi på eiendom og bolig for salg, refinansiering, likningsoppgjør, arv og skilsmisse.

Det å bli verdi, bygning og skadetakstmann i Norge i dag krever erfaring og byggeteknisk kompetanse og takstfaglig utdannelse for å kvalifisere for sertifisering og medlemskap i bransjeorganisasjonene. Den største er Norsk Takst.

Flere bruksområder

Det er mange ting man kan bruke en takstmann til. Som nevnt ved kjøp og salg av bolig. Men man kan involvere en takstmann i flere ting enn det. For eksempel hvis man skal bygge på huset sitt, bygge nytt hus, renovere og innrede for eksempel bad og kjøkken, hjelpe å innhente riktig pris på håndverkertjenester, byggelånskontroll, kontroll av utførelse på bad, bistå ved viktige milepæler som å overta ny bolig.

Valg av takstmann

Tenker man at man i en gitt situasjon burde få en vurdering av en nøytral/ uavhengig takstmann er et par ting man bør se etter. For det første bør man se om takstmannen man har tenkt å bruke er med i en fagorganisasjon, og hvilke sertifiseringer vedkommende har tilegnet seg der.

En takstmann sin rolle er å formidle de riktige fakta og analyse om sak og verdi. En fagorganisert takstmann er forsikret mot feil han måtte gjøre.